Welkom op de website van Stichting Janek

Stichting Janek heeft het doel het verbeteren van de woon-, leef- en werkomstandigheden in het weeshuis Tecza in Kutno (Polen) tot een algemeen maatschappelijk aanvaardbaar niveau alsmede het scheppen van mogelijkheden voor pupillen om zich gedurende hun verblijf in deze instelling kansrijk te ontwikkelen om in maatschappij en beroep te kunnen slagen.Nieuws
Geslaagd sponsordiner Stichting Janek

Stichting Janek kan terugzien op een bijzonder geslaagd sponsordiner. Een gezellige avond waar de kookclub Le Chiffon Gras onder leiding van voorzitter Jan van den Bongard en met de hulp van restauranthouder Walther Verbruggen de vele gasten trakteerden op een heerlijk menu. Walter Verbruggen en zijn team staken niet alleen de helpende hand toe, maar de restauranthouder stelde daarnaast zijn 'Bij Walther' geheel belangeloos ter beschikking ten bate van de actie van de Stichting. De revenuen van de gezellige avond met een tombola tussen de gerechten door, kwamen ten goede aan het weeshuis Tecza in Polen, waarvoor de stichting zich al jaren inzet. Alles bij alles kwam het prachtige bedrag van 3.200 euro bijeen. Eenieder dank voor de geweldige bijdrage en het geslaagde sponsordiner.


Mooie donatie van Kiwanis Kerkrade-Landgraaf

Kiwanis Kerkrade Landgraaf, al jaren begaan met het lot van de weeskinderen in Polen, onderstreepte tijdens het jaarlijks sponsordiner haar betrokkenheid met een schitterende donatie. De voorzitter van de Stichting Janek, Frans Smeets, ontving uit handen van de president van de Kiwanis, Frans Scheepens, een cheque van 1090 Euro. Frans Smeets dankte de Kerkraads-Landgraafse serviceclub voor deze bijdrage en het jarenlange commitment van de Kiwanis.


Trip naar Polen

Voorzitter Frans Smeets en penningmeester Fred Sochacki zullen halverwege december een korte visite brengen aan het weeshuis in Polen. De bestuursleden van Stichting Janek weten zeker dat ze, gelet op de resultaten, elders genoemd op deze pagina, bij Tenca voor blije gezichten tegemoet kunnen zien. Te meer daar de bestuurders in Polen zelf nog wat kerstinkopen voor Tecza zullen ondernemen. Een verslag van de trip en de bijbehorende foto's volgt.


Vrienden van Janek

Onder de naam: 'Vrienden van Stichting Janek', is de stichting die het weeshuis Teçza in Midden-Polen ondersteunt, een actie gestart om mensen met een gul hart een kleine bijdrage te vragen ter ondersteuning van het hulpbehoevende weeshuis. Door tenminste € 25,- per jaar te doneren levert u een bijdrage aan de verbetering in de leefsituatie van de 42 kinderen in het weeshuis. Lees verder